WebSocket API

WebSocket là một giao thức (Protocol) mới của HTML5. Nó thực hiện chức năng thông tin đồng thời giữa khách hàng và máy chủ, giúp dữ liệu được truyền tải nhanh chóng đến hai bên. Chỉ cần một cái bắt tay là đã có thể tạo ra liên kết giữa khách hàng và máy chủ, máy chủ căn cứ vào quy tắc nghiệp vụ để chủ động đưa thông tin đến khách hàng. Ưu điểm của nó là:

  1. Khi khách hàng và máy chủ truyền dữ liệu thì phần đầu của HTTP (HTTP header) khá nhỏ, khoảng 2 byte.
  2. Khách hàng và máy chủ đều có thể chủ động gửi dữ liệu cho nhau.
  3. Không cần phải tạo nhiều yêu cầu và hủy bỏ TCP, tiết kiệm tài nguyên băng thông rộng và máy chủ.

Kiến nghị nhà khai thác sử dụng WebSocket API để nhận tin tức tình hình và độ sâu thị trường.

Trong quá trình sử dụng nếu gặp phải vấn đề gì, xin vui lòng liên hệ nhóm QQ thảo luận công nghệ API: 774185245, chúng tôi sẽ cố gắng nhanh chóng trả lời bạn.

Bắt đầu sử dụng

  1. Yêu cầu trao đổi
  2. Tình hình API

results matching ""

    No results matching ""