REST API

REST là viết tắt của Representational State Transfer, là một loại cấu trúc phần mềm mạng đang thịnh hành nhất hiện nay. Kết cấu của nó rõ ràng, hợp tiêu chuẩn, dễ hiểu, mở rộng tiện lợi, ngày càng được nhiều website lựa chọn. Ưu điểm của nó là:

  1. Trong cấu trúc RESTful, mỗi một URL đại diện cho một loại tài nguyên.
  2. Giúp truyền tải loại tài nguyên này giữa khách hàng và máy chủ.
  3. Khách hàng thông qua 4 lệnh HTTP để thao tác nguồn tài nguyên với máy chủ, thực hiện “chuyển trạng thái đại diện”.

Trong quá trình sử dụng nếu gặp phải vấn đề gì, xin vui lòng liên hệ nhóm QQ thảo luận công nghệ API: 774185245, chúng tôi sẽ cố gắng nhanh chóng trả lời bạn.

Bắt đầu sử dụng

  1. Yêu cầu trao đổi
  2. Tình hình API
  3. Giao dịch API

results matching ""

    No results matching ""