REST API

REST là viết tắt của Representational State Transfer, là một loại cấu trúc phần mềm mạng đang thịnh hành nhất hiện nay. Kết cấu của nó rõ ràng, hợp tiêu chuẩn, dễ hiểu, mở rộng tiện lợi, ngày càng được nhiều website lựa chọn. Ưu điểm của nó là:

  1. Trong cấu trúc RESTful, mỗi một URL đại diện cho một loại tài nguyên.
  2. Giúp truyền tải loại tài nguyên này giữa khách hàng và máy chủ.
  3. Khách hàng thông qua 4 lệnh HTTP để thao tác nguồn tài nguyên với máy chủ, thực hiện “chuyển trạng thái đại diện”.

Nếu quý khách gặp phải bất cứ vấn đề nào trong quá trình sử dụng, xin vui lòng liên hệ API Wechat chăm sóc khách hàng VNBIG3, hoặc tham gia nhóm API QQ 961519297, chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp.

Bắt đầu sử dụng

  1. Yêu cầu trao đổi
  2. Tình hình API
  3. Giao dịch API

results matching ""

    No results matching ""