Hướng dẫn sử dụng cổng kết nối

VNBIG cung cấp cho người dùng hai cách sử dụng cổng kết nối, người khai thác có thể căn cứ vào hoàn cảnh sử dụng, sở thích lựa chọn phương thức phù hợp để tra cứu tình hình, tiến hành giao dịch hoặc độ sâu thị trường.

REST API

REST là viết tắt của Representational State Transfer, là một loại cấu trúc phần mềm mạng đang thịnh hành nhất hiện nay. Kết cấu của nó rõ ràng, hợp tiêu chuẩn, dễ hiểu, tiện lợi, ngày càng được nhiều website lựa chọn. Ưu điểm của nó là:

  1. Trong cấu trúc RESTful, mỗi một URL đại diện cho một loại tài nguyên.
  2. Giúp truyền tải loại tài nguyên này giữa khách hàng và máy chủ.
  3. Khách hàng thông qua 4 lệnh HTTP để thao tác nguồn tài nguyên với máy chủ, thực hiện “chuyển trạng thái đại diện”.

Kiến nghị nhà khai thác sử dụng REST API để thực hiện giao dịch hàng có sẵn hoặc rút tiền mặt tài sản.

WebSocket API

WebSocket là một giao thức (Protocol) mới của HTML5. Nó thực hiện chức năng thông tin đồng thời giữa khách hàng và máy chủ, giúp dữ liệu được truyền tải nhanh chóng đến hai bên. Chỉ cần một cái bắt tay là đã có thể tạo ra liên kết giữa khách hàng và máy chủ, máy chủ căn cứ vào quy tắc nghiệp vụ để chủ động đưa thông tin đến khách hàng. Ưu điểm của nó là:

  1. Khi khách hàng và máy chủ truyền dữ liệu thì phần đầu của HTTP (HTTP header) khá nhỏ, khoảng 2 byte.
  2. Khách hàng và máy chủ đều có thể chủ động gửi dữ liệu cho nhau.
  3. Không cần phải tạo nhiều yêu cầu và hủy bỏ TCP, tiết kiệm tài nguyên băng thông rộng và máy chủ.

Kiến nghị nhà khai thác sử dụng WebSocket API để nhận tin tức tình hình và độ sâu thị trường.

results matching ""

    No results matching ""