Khái niệm API

VNBIG cung cấp cho người dùng bộ công cụ khai thác đơn giản, mạnh mẽ, giúp đưa chức năng giao dịch VNBIG vào trong ứng dụng của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Cổng kết nối VNBIG là nền tảng cung cấp dịch vụ. Nhà khai thác sau khi lập tài khoản trên VNBIG, có thể dựa vào nhu cầu bản thân để tạo ra API có quyền hạn khác nhau đồng thời dùng API để giao dịch tự động hoặc rút tiền mặt.

Thông qua API có thể nhanh chóng thực hiện những chức năng sau:

•Nhận thông tin tình hình thị trường mới nhất

•Nhận thông tin độ sâu thị trường mua bán

•Kiểm tra số dư khả dụng và số tiền bị đóng băng

•Kiểm tra đơn hàng đang treo chưa giao dịch thành công

•Hủy đơn hàng loạt

Sau khi có được quyền hạn của cổng kết nối, bạn có thể tham khảo tài liệu về cổng kết nối này để trợ giúp cho việc khai thác.

Trong quá trình sử dụng nếu gặp phải vấn đề gì, xin vui lòng liên hệ nhóm QQ thảo luận công nghệ API: 774185245, chúng tôi sẽ cố gắng nhanh chóng trả lời bạn.

results matching ""

    No results matching ""